Privacy statement

Privacy statement

 

Judo Club Liempde verwerkt persoonsgegevens en wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Judo Club Liempde en de aangesloten Judo Club Liempde commissies. 

 

Dit vormt een samenvatting van het Privacy beleid van Judo Club Liempde en de aangesloten Judo Club Liempde commissies, welke is te vinden op www.judoclubliempde.nl

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 

Van wie verwerkt Judo Club Liempde persoonsgegevens?

Judo Club Liempde verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 

  • Leden van de bij Judo Club Liempde en deelnemers aan activiteiten;
  • Bestuurs- en commissie leden
  • Vrijwilligers
  • Mensen die ooit een lidmaatschap hebben gehad;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

 

Het dagelijks bestuur van Judo Club Liempde verwerken persoonsgegevens in Vereniging.club, het ledensysteem van Judo Club Liempde en de daaraan gerelateerde applicaties. De penningmeester van de club verwerkt persoonsgegevens in SportLink voor de verplichte ledenadministratie bij Judo Bond Nederland.

 

Waarvoor verwerkt Judo Club Liempde persoonsgegevens?

 

Als je lid wilt worden van Judo Club Liempde, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering.

 

Als je eenmaal lid of relatie van Judo Club Liempde bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit  vanuit Judo Club Liempde. Hiervoor worden je gegevens verwerkt in Mailchimp. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.