Contributie

 

Contributie

 

Wij incasseren de contributie via een automatische incasso. Met het inschrijfformulier, dat te verkrijgen is op onze trainingslokatie, machtigt u ons om twee maal per jaar de contributie van uw rekening af te schrijven. Tevens machtigt u ons om eenmalig het inschrijfgeld van € 8,- te innen. De contributie bedraagt voor:

Jeugdleden t/m 17 jaar € 55,- per half jaar.

Senioren vanaf 18 jaar € 67,50 per half jaar.

 

Voor dit bedrag mag u/uw kind dus vrijblijvend twee maal per week komen trainen. Indien u/uw kind tussen de genoemde datums lid wordt, zal de contributie naar verhouding in mindering worden gebracht en zal deze bij de eerstvolgende incasso geïnd worden. Wanneer dit is zal in de informatiebrief vermeld staan.

 

Als uw kind lid van onze vereniging is geworden dient hij/zij ook lid te worden van Judo Bond Nederland. Wij melden uw kind hierbij aan, hiervoor hoeft u niets te doen. Als lid van Judo Bond Nederland krijg je een Judopaspoort. Hiermee mag je op examen om een hogere graad in de judosport te behalen. Twee keer per jaar wordt hiervoor een judo-examen gehouden. 

 

De contributie dient twee maal per jaar te worden voldaan via automatische incasso. Betalingen voor bijvoorbeeld wedstrijden kunnen contant of via overschrijving voldaan worden.
Rabobank NL 48 RABO 01594.83.778
T.n.v. penningmeester Judo Club Liempde

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt je contact opnemen met Hans van den Berg